Om prosjektet

Jessheim fjernvarme

Fjernvarme er et urbant energisystem som, sammen med strømnettet, utgjør en viktig del av energiforsyningen i byer og tettsteder. Solør Bioenergi leverer miljøvennlig energi til Jessheim og er et viktig bidrag inn i Jessheims ambisiøse vekststrategi. Vårt anlegg leverer fjernvarme fra fornybare energikilder som bidrar til å gjøre Jessheim mer attraktivt.

Solør Bioenergi har levert fornybare varme på Jessheim siden 2014. Våre varmesentraler produserer miljøvennlig varme basert på restprodukter fra treindustrien, og distribuerer fjernvarme gjennom robust infrastruktur ut til private og offentlige kunder.

I 2018 søkte vi om områdekonsesjon for fjernvarme på Jessheim, og i 2020 sto en stor og moderne varmesentral på Gjestad ferdig. Våren 2020 startet vi en omfattende utbygging av distribusjonsnettet. Vi har nå bygd ut mer enn 12 km varmerør gjennom byen, og forsyner i tillegg til sentrum de nye bydelene Gystadmarka, Jessheim sør og Jessheim sørøst med miljøvennlig energi. Flere utbyggingsområder er aktuelle for fjernvarmetilknytning etter hvert som nettet bygges ut. Se mer informasjon om de ulike utbyggingsfasene under «her bygger vi fjernvarme».

Produkter og tjenester vi leverer

Vi er en profesjonell aktør som kan hjelpe dere med en effektiv energiløsning, og levere tjenester som for eksempel:

  • Fjernvarme til oppvarming og tappevann til borettslag, næringsbygg og kontorbygg
  • Systemer for gatevarme og snøsmelting
  • Kjøling
  • Teknisk bistand og drift
  • Fossilfri byggevarme
  • Industridamp og prosessvarme