Gravearbeider gjennom Jessheim – Fjernvarme for fremtiden

I 2019 ble det lagt fjernvarme fra Gjestad hvor varmesentralen ligger og inn i Jessheim sentrum.

Denne første delen ble fullført i 2020. Vi arbeider nå med å etablere fjernvarme til Gystadmarka. Se kart for planlagt arbeid for utbygging av fjernvarme.

Utført arbeid
Utført arbeid
Fremtidig arbeid
Fremtidig arbeid

Har du spørsmål relatert til arbeidet i Jessheim?

 

Hans I. Morken

PROSJEKTansvarligtel:
+47 95 70 05 90

Har du spørsmål om prosjektet?